Warsztaty świąteczne 2019


Prace wykonane w ramach warsztatów terapii zajęciowej

przez seniorów i osoby z niepełnosprawnościami