Pół żartem, pół serio


Zdjęcia z  prób Zespołu Piosenki do koncertu