Aktualności


 

Jak obsłuży nas urząd?

Sprawdź nowe wytyczne klikając TUTAJ.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. określa nowe zasady związane ze zniesieniem niektórych ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa. Niektóre z nich w szczególności dotyczą osób z niepełnosprawnościami.

 

 

W związku z przywracaniem wybranych zajęć w ograniczonym zakresie uczestnicy grup zostali powiadomieni telefonicznie o możliwości udziału w zajęciach - w nowym reżimie sanitarnym i licznych póki co ograniczeniach.

Aktualnie nadal nie ma możliwości gromadzenia się i przebywania w Centrum poza wyznaczonymi grupami uczestników konkretnych warsztatów. Centrum nie wydaje żadnych napojów - nie jest możliwy swobodny dostęp do przestrzeni wewnątrz budynku. W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pn - pt między 9 a 17). Zakres zwiększania oferty będzie zależeć od aktualnych wytycznych i oficjalnych komunikatów.

 

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo, obecna sytuacja wymusiła, nie tylko na nas, zmianę sposobu działania i ograniczenie kontaktu bezpośredniego. W związku z tym wprowadzamy nowy sposób funkcjonowania strony internetowej na czas trwającej, narodowej kwarantanny. Witryna staje się przyjazną, interaktywną platformą komunikacji, za której pośrednictwem dzielimy się wzajemnie ciekawymi pomysłami: na kreatywne spędzenie czasu w domu z domownikami oraz materiałami multimedialnymi (filmy, zdjęcia, strony www, pozostałe) do samodzielnego przeglądania*. Także aktualnymi i przydatnymi informacjami z różnych obszarów społecznego funkcjonowania.

 

 

Projekt „AOON Warszawa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 

Cel główny projektu:
Wzrost dostępu do usług społecznych dla 60 osób (32 kobiet i 28 mężczyzn)
z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych mieszkańców m.st Warszawy.

 

Główne działania w projekcie:
Szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu (prowadzona przez psychologów i terapeutę); opracowanie indywidulanej ścieżki wsparcia dla każdego Uczestnika projektu na podstawie, której będzie zaplanowane i realizowane wsparcie; usługi asystenckie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (do 35 godzin miesięcznie).

 

Kryteria udziału w Projekcie:
1. formalne: osoby pełnoletnie, posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny), niesamodzielne wymagające wsparcia, mieszkańcy Warszawy.

2. dodatkowe - punktowane:
kryterium dochodowe - do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 20 pkt, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - 15 pkt, samotne zamieszkanie - 20 pkt.


Rekrutacja Uczestników Projektu:

Przewidywany termin rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń: 18.05.2020 r. do 16.06.2020 r.


Dokumenty możesz złożyć w następujący sposób:
Przez ePUAP: /CUSWarszawa/SkrytkaESP; wysłać pocztą na adres: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, ul. Z. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa; drogą e-mailową na projekt.asystent@um.warszawa.pl
Szczegóły rekrutacji wraz z formularzami rekrutacyjnymi będą dostępne na stronie www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus/aktualnosci/projekt-aoon-warszawa

 

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Dorota Potyralska – koordynator projektu tel. 22 277 49 86, e-mail: dpotyralska@um.warszawa.pl
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski
Małgorzata Kitowska – koordynator projektu tel. 22 831 00 76, e-mail: malgorzata@ptsr.waw.pl

 

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa"
Partner: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego „Odział Warszawski” – partner


Wartość całkowita projektu: 2 075 060 zł
Wkład własny: 145 255zł
Wartość dofinansowania: 1 929 805,00zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych


Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 28.02.2022 r.

 

Profil zaufany to rodzaj dowodu osobistego, potwierdzającego naszą tożsamość przy załatwianiu spraw przez internet bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki niemu możemy odwiedzić organ  administracyjny lub urząd bez osobistej, fizycznej wizyty w placówce. Listę spraw do przeprowadzenia z użyciem profilu znajdziemy na stronach urzędów i ministerialnych. Jak założyć TYMCZASOWY profil zaufany (całkowicie online, z domu) dowiemy się TUTAJ. Profil będzie funkcjonować w czasie obostrzeń spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym Covid-19 i do jego odwołania.

 

Kilka przydatnych numerów widocznych po kliknięciu obrazka.

Znajdziemy tu, czekający na potrzebujących różnego rodzaju wsparcia:
  • Telefon antydepresyjny
  • Telefon ws. dzieci i młodzieży
  • Telefon dla dorosłych
  • Telefon ws. żałoby.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Warszawy mierzących się z kryzysową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, uruchamiamy zdalną pomoc psychologiczną.

 

Więcej porad znajduje się TUTAJ.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju, informujemy o zawieszeniu od 16.03.2020 r. stacjonarnej działalności Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Warszawie oraz uruchomieniu nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (telefon, mail).

 

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.


W celu uzyskania nieodpłatnej porady telefonicznej lub mailowej, należy przesłać skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia wraz z wnioskiem o udzielenie porady na odległość na adres mailowy wybranego punktu. Szczegółowy wykaz adresów punktów oraz wzór wniosku można pobrać ze strony https://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna.


Osoby ubiegające się poradę prawną/obywatelską, które nie posiadają dostępu do Internetu lub też z innych, uzasadnionych przyczyn nie mogą wysłać wskazanej dokumentacji na adres punktu, proszone są o kontakt pod nr. 19115, gdzie konsultant poprosi je o podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu. Pod wskazany numer zadzwoni osoba i przyjmie ustnie złożony wniosek o uzyskanie nieodpłatnej, telefonicznej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem.


Osoby zainteresowane zamieszkujące na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej, telefonicznej lub mailowej porady prawnej lub obywatelskiej, gdzie mogą uzyskać informację pod numerem telefonu 19115 lub bezpośrednio złożyć wniosek pobrany ze strony https://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna na adres mailowy punktu, który znajduje się w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33

nppar27wesola@um.warszawa.pl.

 

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wszelkie kontakty z biurem Stowarzyszenia Niebieska Linia odbywają się drogą telefoniczną (22 499 37 33) i mailową (info@niebieskalinia.org)

 

Obecna sytuacja powoduje różne przykre stany emocjonalne. Niektórym jest trudnej radzić sobie z tą absolutnie nową sytuacją.

 

Obecna praca polega na udzielaniu pomocy psychologicznej i wsparcia także w sytuacjach kryzysowych. Dlatego, pomimo braku możliwości spotkań osobistych, uruchomiony został system umożliwiający udzielania tej pomocy OSOBOM POTRZEBUJĄCYM.

 

Zespół terapeutyczny pracuje normalnie, aczkolwiek w systemie zdalnym. TELEFON, MAILE, SKYPE, ITP. Centrum koordynującym pomoc jest nasze biuro czynne w godzinach 9-15.00.

 

Informacje kierujemy do:
osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, pracowników ochrony zdrowia i innych służb mierzących się na co dzień ze skutkami pandemii, osób będących w kryzysie z powodu zagrożenia i jego skutków.


W celu umówienia się z psychologiem czy terapeutą prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą także korzystać z telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. tel. 800 120 002 oraz Poradni mailowej niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

Istnieje wiele stron internetowych, na których znajdziemy ważne telefony, adresy i informacje. Na stronie 19115 - Miejskiego Centrum Kontaktu - możemy śledzić ważne komunikaty w obszarze zaleceń dla mieszkańców m.st. Warszawy, funkcjonowania urzędów, działania szpitali czy transportu publicznego. Aby być na bieżąco, wystarczy odwiedzać regularnie TEN ADRES. Kontakt telefoniczny: 19115 (24h na dobę 7 dni w tygodniu)

 

 

Ciekawą inicjatywę pod nazwą E-POLAK potrafi znajdziemy na Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej. Odwiedź serwis TUTAJ i sprawdź, co załatwisz nie wychodząc z domu.

W tym miejscu zamieszczamy także skrót do kilku różnych, najczęściej odwiedzanych podrozdziałów na stronie. Aby przenieść się do interesującego działu, wystarczy kliknąć - czyli najechać wskaźnikiem myszy i wcisnąć LEWY KLAWISZ myszy lub LEWY PRZYCISK gładzika - we właściwy obrazek poniżej. Banery informacyjne znajdują się także w lewym pasku strony. Aby przejść do wybranego działu należy kliknąć wybrany baner.

 

PSYCHOLOGIA

KULINARIA I PRZEPISY

GIMNASTYKA I ZDROWIE

KULTURA I SZTUKA

 

BLOG CZYLI WPISY CODZIENNE

INTERNET I TECHNOLOGIE

Warto być na bieżąco!

Polecajmy naszą stronę znajomym oraz włączajmy się w jej tworzenie. Zapraszamy!

 

 

 

*Informujemy, iż strona NIGDY nie promowała-nie będzie tego robić teraz czy w przyszłości-odpłatnie, nieodpłatnie i na jakichkolwiek innych zasadach żadnych konkretnych firm, stron, podmiotów, osób czy usługodawców w celach komercyjnych lub zarobkowych.