O Centrum


Centrum Aktywności „Na Spokojnej” działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Centrum Aktywności tworzy warunki do pobudzania aktywności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Nie tylko cele, ale sposób ich realizacji — w postaci Centrum Aktywności — mieszczą się w pełni w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek dysponuje również wszelkimi instrumentami prawnymi, finansowymi oraz instytucjonalnymi, służącymi skutecznej ich realizacji. Jest to zatem miejsce, które służy aktywizacji oraz integracji osób, które ukończyły 60 lat, a także osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej; w różnych sferach, obszarach i dziedzinach życia. Celem głównym istnienia Centrum Aktywności jest wspieranie oraz aktywizowanie seniorów, oraz osób z niepełnosprawnościami, żyjących w dzielnicy — a tym samym — zapobieganie marginalizowaniu ich potrzeb i wykluczeniu społecznemu.

 


Aby nieodpłatnie korzystać z zajęć, wystarczy:

 

 • Wypełnić deklarację uczestnictwa
 • podpisaną dostarczyć do Centrum Aktywności
 • zapoznać się z regulaminem zajęć w siedzibie
Deklarację otrzymacie państwo pod adresem ul. Spokojna 2.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00


Deklarację można również pobrać ze strony internetowej, wydrukować oraz wypełnić w domu, następnie dostarczyć do Centrum przy okazji wizyty.

Plik do pobrania znajduje się na dole strony.

 

Centrum Aktywności „Na Spokojnej” oferuje:

 

 • przestrzeń bez barier architektonicznych
 • zajęcia stałe
 • zajęcia fakultatywne
 • warsztaty tematyczne
 • treningi umiejętności
 • spotkania i wykłady z zaproszonymi gośćmi
 • pełną informację o zajęciach
 • bezpłatną herbatę i kawę
 • szatnię i toalety
 • wydarzenia opracowane przez uczestników zajęć, dostępne dla publiczności z zewnątrz

 

Zajęcia i projekty są realizowane w obszarach:

 

 • zajęć ruchowych
 • sprawnościowych
 • usprawniających
 • rozwoju osobistego
 • treningu umysłu
 • kształcenia umiejętności
 • artystycznych
 • nowych technologii
 • komunikacji
 • tematycznych grup zainteresowań

 

 

W związku z utrzymującą się na wysokim poziomie liczbą zachorowań w kraju, Centrum Aktywności „Na Spokojnej” zawiesza prowadzenie zajęć stacjonarnych do końca sierpnia 2020 r.
Część zajęć odbywa się w trybie zdalnym.

 

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB DEKLARACJA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

pobierz oraz wydrukuj