O Centrum


 

 

Centrum Aktywności „Na Spokojnej” działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Centrum Aktywności tworzy warunki do pobudzania aktywności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Nie tylko cele, ale sposób ich realizacji — w postaci Centrum Aktywności — mieszczą się w pełni w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek dysponuje również wszelkimi instrumentami prawnymi, finansowymi oraz instytucjonalnymi, służącymi skutecznej ich realizacji. Jest to zatem miejsce, które służy aktywizacji oraz integracji osób, które ukończyły 60 lat, a także osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej; w różnych sferach, obszarach i dziedzinach życia. Celem głównym istnienia Centrum Aktywności jest wspieranie oraz aktywizowanie seniorów, oraz osób z niepełnosprawnościami, żyjących w dzielnicy — a tym samym — zapobieganie marginalizowaniu ich potrzeb i wykluczeniu społecznemu.

 


Aby nieodpłatnie korzystać z zajęć, wystarczy:

 

 • Wypełnić deklarację uczestnictwa
 • podpisaną dostarczyć do Centrum Aktywności
 • zapoznać się z regulaminem zajęć w siedzibie

 

Deklarację otrzymacie państwo pod adresem ul. Spokojna 2.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00


Deklarację można również pobrać ze strony internetowej, wydrukować oraz wypełnić w domu, następnie dostarczyć do Centrum przy okazji osobistej wizyty.

Plik do pobrania znajduje się na dole strony.

 

Centrum Aktywności „Na Spokojnej” oferuje:

 

 • przestrzeń bez barier architektonicznych
 • zajęcia stałe
 • zajęcia fakultatywne
 • warsztaty tematyczne
 • treningi umiejętności
 • spotkania i wykłady z zaproszonymi gośćmi
 • pełną informację o zajęciach
 • bezpłatną herbatę i kawę
 • szatnię i toalety
 • wydarzenia opracowane przez uczestników zajęć, dostępne dla publiczności z zewnątrz

 

Zajęcia i projekty są realizowane w obszarach:

 

 • zajęć ruchowych
 • sprawnościowych
 • usprawniających
 • rozwoju osobistego
 • treningu umysłu
 • kształcenia umiejętności
 • artystycznych
 • nowych technologii
 • komunikacji
 • tematycznych grup zainteresowań

 

 

Decyzją Wojewody nr WPS-I.9421.100.2020 z dnia 16.10.2020 od dnia 19.10.2020r do odwołania, zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w Centrum Aktywności „Na Spokojnej”.

 

Aktualnie uruchamiamy zajęcia zdalne w formie transmisji internetowej i/lub połączenia online.

 

Osoby gotowe do udziału w zajęciach zdalnych oraz pragnące dołączyć do grup gimnastyki, zajęć wokalno-aktorskich, komputerowych oraz plastycznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego, formularza na stronie w zakładce kontakt i za pośrednictwem poczty e-mail.

 

[pobierz] 0.1 MB DEKLARACJA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

pobierz oraz wydrukuj

 

 

 

Informujemy, iż strona NIGDY nie promowała-nie będzie tego robić teraz czy w przyszłości-odpłatnie, nieodpłatnie i na jakichkolwiek innych zasadach żadnych konkretnych firm, stron, podmiotów, osób czy usługodawców w celach komercyjnych lub zarobkowych.